Реєстрація нерухомості у Жовківському районі.

Для нотаріального посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир необхідні наступні документи:

 • Паспорти сторін правочину;

 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків або картка фізичної особи – платника податків для всіх учасників правочину, включаючи дітей до 18 років. - У випадку, якщо майно було набуте в період зареєстрованого шлюбу та зареєстроване на одного з подружжя, згода * іншого з подружжя на укладення такого договору, засвідчена нотаріально.

 • Свідоцтво про шлюб;

 • Правовстановлювальний документ на житловий будинок чи квартиру (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину,  тощо);

 • Витяг про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, виданий бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки або Реєстраційне посвідчення;

 • Витяг з Державного реєстру речових прав щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, виданий Державним реєстратором (виготовляється на місці нотаріусом, якщо нерухоме майно має присвоєний реєстраційний номер РПВН);

 • Довідка з бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки (може видаватись на запит нотаріуса), де повинні бути зазначені відомості щодо самочинного перепланування, будівництва, перелік зареєстрованих власників майна,  підтвердження технічних характеристик квартири, а також наяність чи відсутність виданих дублікатів правовстановлюючих документів;
 •  
 • Довідка з ЖЕКу, сільської ради тощо про осіб, які зареєстровані та проживають у відчужуваному ж/б (квартирі) станом на день посвідчення договору (термін дії один місяць); - У випадку, якщо в довідці вказано, що у відчужуваному житловому будинку (квартирі), мають право власності та/чи зареєстровані малолітні чи неповнолітні особи, додатково вимагається дозвіл органу опіки та піклування на відчуження такого майна;

 • Технічний паспорт на житловий будинок (квартиру);

 • При відчуженні житлового будинку, нотаріус також перевіряє правовий статус земельної ділянки. У випадку якщо земельна ділянка не відчужується разом з житловим будинком, нотаріус вимагає довідку сільської, селищної, міської ради про те, що земельна ділянка, на якій розташований житловий будинок, не приватизована, державний акт на неї не видавався; - У випадку, якщо з правовстановлювального документа та витягу з реєстру прав власності випливає, що у відчужуваному житловому будинку (квартирі) здійснено перепланування, добудову чи перебудову, нотаріусу також надається рішення відповідного органу про дозвіл на здійснення такого перепланування, перебудови чи добудови; довідку про присвоєння кадастрового номеру земельної ділянки;

 • Звіт про ринкову оцінку нерухомого майна, що відчужується;
 • Довідка з Управління охорони історичного середовища (у випадку якщо нерухоме майно знаходиться у будинку, що є в переліку пам’яток архітектури м. Львова);

 • Квитанція про сплату Продавцем податку з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна (у разі наявності такого);

 • Квитанція про сплату Покупцем збору до Пенсійного фонду.

Для нотаріального посвідчення договорів застави транспортних засобів необхідні наступні документи:

 • Паспорти сторін правочину;
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків або картка фізичної особи – платника податків.
 • У випадку, якщо майно було набуте в період зареєстрованого шлюбу та зареєстроване на одного з подружжя, згода * іншого з подружжя на укладення такого договору, засвідчена нотаріально - Свідоцтво про шлюб;
 • Якщо стороною правочину є юридична особа, то необхідно подати всі установчі документи (див. вище); - Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
 • Документ, що встановлює основне зобов'язання;
 • У випадку, якщо в заставу передається майно, що належить юридичній особі, нотаріусу надається протокол щодо прийняття рішення про заставу майна, оформлене належним чином.

Для нотаріального посвідчення договорів іпотеки нерухомого майна необхідні наступні документи:

 • Паспорти сторін правочину;
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків або картка фізичної особи – платника податків.
 • У випадку, якщо майно було набуте в період зареєстрованого шлюбу та зареєстроване на одного з подружжя, згода * іншого з подружжя на укладення такого договору, засвідчена нотарільно;
 • Свідоцтво про шлюб;
 • Якщо стороною правочину є юридична особа, то необхідно подати всі установчі документи (див. вище);
 • Всі установчі документи банківської установи, яка виступає іпотекодержателем в даному правочині;
 • документи, що підтверджують право власності на майно, що передається в заставу (іпотеку); 
  Якщо заставляється квартира, житловий будинок, садовий будинок, тощо:
 • Правовстановлювальний документ на житловий будинок чи квартиру (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину і т.д.);
 • Витяг про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, виданий бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки або Реєстраційне посвідчення;
 • Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно, виданий Державним реєстратором (може бути виготовлений на місці нотаріусом, якщо нерухоме майно має присвоєний реєстраційний номер РПВН;
 • Довідка з бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки (може видаватись на запит нотаріуса), де повинні бути зазначені відомості щодо самочинного перепланування, будівництва, перелік зареєстрованих власників майна,  підтвердження технічних характеристик квартири, а також наяність чи відсутність виданих дублікатів правовстановлюючих документів; ;
 • Звіт про ринкову оцінку нерухомого майна, що відчужується; 
 • Державний акт на право приватної власності на земельну ділянку;
 • Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що відчужується та рецензія на нього;
 • Довідка з міської/сільської ради про відсутність забудови на відчужуваній земельній ділянці (якщо відчужується земельна ділянка вільна від забудов);
 • Витяг з Державного земельного кадастру ;
 • У разі відсутності у Витязі з Державного земельного кадатсру нормативно-грошової оцінки земельної ділянки - наявність довідки про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки є обовязковою ;
 • Довідка про відсутність обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру або вказання даної інформаціїї у  Витязі з Державного земельного кадастру;
 •  
 • Документ, що встановлює основне зобов'язання.

* Зазначену позицію Ви можете підготувати безпосередньо у нотаріуса